Přeskočit na obsah

ASOCIACE INSTRUKTORŮ VODNÍ ZÁCHRANY | AIVZ

ASSOCIATION OF WATER RESCUE INSTRUCTORS CZECH REPUBLIC | AWRI

Sdružujeme osoby vykonávající činnost instruktorů vodní záchrany.

Společným zájmem je sjednocování, zkvalitňování a zefektivňování výukové činnosti.

Zaměřujeme se na bezpečný pohyb a pobyt osob ve vodním prostředí a jeho blízkosti.

Pomáháme provozovatelům zajistit bezpečný provoz bazénů, koupališť a aquaparků.

Klademe důraz na prevenci úrazů a tonutí i kvalitu výuky.