ASOCIACE INSTRUKTORŮ

VODNÍ ZÁCHRANY

Sdružujeme osoby vykonávající činnost instruktorů vodní záchrany.

Společným zájmem je sjednocování, zkvalitňování a zefektivňování výukové činnosti.

Zaměřujeme se na bezpečný pohyb a pobytu osob ve vodním prostředí a jeho blízkosti.

Pomáháme provozovatelům zajistit bezpečný provoz bazénů, koupališť a aquaparků.

Klademe důraz na prevenci tonutí.

Staň se členem AIVZ

Asociace instruktorů vodní záchrany je spolkem, sdružujícím osoby vykonávajících činnost instruktorů vodní záchrany se společným zájmem o sjednocování, zkvalitňování a zefektivňování výukové činnosti při vzdělávacích akcích v rámci sportovních, kulturních a volnočasových aktivit pro širokou veřejnost, děti a mládež.

Působí v oblasti vodní záchranářské služby, vodních sportů, bezpečného pohybu a pobytu osob ve vodním prostředí a jeho blízkosti, při ochraně životního prostředí, při zajišťování prevence tonutí, bezpečnosti obyvatelstva apod.

Spolek provádí svoji činnost samostatně nebo ve spolupráci se subjekty zabývající se
obdobnou činností. Zejména provozovateli sportovních, rekreačních a vodních zařízení a areálů, sportovními a volnočasovými spolky, profesionálními i dobrovolnými složkami Integrovaného záchranného systému, mezinárodními asociacemi či organizacemi, školícími středisky a školskými zařízeními, státní správou a samosprávou apod.